Quy trình học tiếng anh hiệu quả của Ngoại ngữ tiến bộ

ANH VĂN THIẾU NHI (GO-AHEAD KIDS)

Được soạn thảo dành cho các em thiếu nhi từ 5 – 10 tuổi (học sinh mẫu giáo và lớp 1 đến lớp 5) nhằm rèn luyện 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc, và Viết cũng như phát âm chuẩn và xây dựng từ vựng.

ASH

Nhằm đáp ứng nhu cầu cần tư vấn và hướng dẫn viết hồ sơ xin học bổng du học của sinh viên và người đi làm trên cả nước, thầy Vĩnh Huy (MSEd, Fulbrighter) với kinh nghiệm thành công trong việc nhận được 2 Học bổng toàn phần của Chính phủ Úc (ADS) và của Chính phủ Hoa Kỳ (Fulbright)

ANH VĂN THIẾU NIÊN (GO-AHEAD TEENS)

Được soạn thảo chuyên sâu dành cho các em thiếu niên từ 11 – 17 tuổi (học sinh lớp 6 đến lớp 12) nhằm rèn luyện 4 kỹ năng tiếng Anh: Nghe, Nói, Đọc và Viết cũng như phát âm chuẩn và xây dựng từ vựng vững chắc.

IELTS WRITING ONLINE (IWO)

Nhằm đáp ứng nhu cầu luyện thi IELTS kỹ năng Writing cho học viên trên cả nước và học viên ở xa không có điều kiện đến trung tâm Ngoại ngữ Tiến Bộ học trực tiếp, Ths.Vĩnh Huy thiết kế chương trình IWO cho học viên để các bạn hoàn thiện kỹ năng Writing được xem là khó nhất trong 4 kỹ năng khi thi IELTS.

IELTS CẤP TỐC

KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN IELTS CẤP TỐC BUỔI SÁNG VỚI THẦY VĨNH HUY ☀ Làm bài test miễn phí & được học thử buổi đầu tiên Khai giảng: mỗi tháng Thời gian: mỗi tuần học 3 buổi sáng thứ 2-4-6 từ 8:30 – 11:30 AM Thời lượng: 7,5 tuần (22 buổi) Học phí: 6.600.000 VNĐ […]

IELTS

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh để đi du học cũng như ước muốn có cơ hội lấy học bổng du học của sinh viên các trường CĐ-ĐH và học sinh các trường phổ thông trung học, thầy Vĩnh Huy (MSEd, Fulbrighter) đã thiết kế chương trình Luyện IELTS đồng thời trực tiếp giảng dạy.

IELTS LISTENING

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh để đi du học cũng như ước muốn có cơ hội lấy học bổng du học của sinh viên các trường CĐ-ĐH và học sinh các trường phổ thông trung học, thầy Vĩnh Huy (MSEd, Fulbrighter) đã thiết kế chương trình Luyện IELTS đồng thời trực tiếp giảng dạy.

IELTS READING

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh để đi du học cũng như ước muốn có cơ hội lấy học bổng du học của sinh viên các trường CĐ-ĐH và học sinh các trường phổ thông trung học, thầy Vĩnh Huy (MSEd, Fulbrighter) đã thiết kế chương trình Luyện IELTS đồng thời trực tiếp giảng dạy.

IELTS SPEAKING

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh để đi du học cũng như ước muốn có cơ hội lấy học bổng du học của sinh viên các trường CĐ-ĐH và học sinh các trường phổ thông trung học, thầy Vĩnh Huy (MSEd, Fulbrighter) đã thiết kế chương trình Luyện IELTS đồng thời trực tiếp giảng dạy.

IELTS WRITING

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh để đi du học cũng như ước muốn có cơ hội lấy học bổng du học của sinh viên các trường CĐ-ĐH và học sinh các trường phổ thông trung học, thầy Vĩnh Huy (MSEd, Fulbrighter) đã thiết kế chương trình Luyện IELTS đồng thời trực tiếp giảng dạy.