MENU

Quy Trình Học Tiếng Anh Hiệu Quả

1. Luyện IELTS CẤP TỐC

12/2017

5.940.000/khóa

2. Luyện IELTS 3.0 (Củng cố kiến thức nền nâng cao)

11/12/2017

2.640.000/khóa

3. Luyện IELTS LISTENING

16/11/2017

2.640.000/khóa

4. Luyện IELTS READING

15/12/2017

2.640.000/khóa

5. Luyện IELTS WRITING

28/11/2017

 3.300.000/khóa

6. Luyện IELTS SPEAKING

11/2017

2.640.000/khóa

7. ASH (SĂN HỌC BỔNG)

04/12/2017

5.000.000/khóa

8. PRE-IELTS (dành cho mất gốc Tiếng Anh)

25/11/2017

3.300.000/khóa

9. IELTS 6.5 +(luyện đề thi)

12/2017

3.300.000/khóa

10. VAC 500 (Giao tiếp căn bản)

04/12/2016

1.490.000/khóa

11.LUYỆN IELTS WRITING & SPEAKING CẤP TỐC 

12/2017

3.300.000/Khóa

12. Anh văn Thiếu Nhi

Mỗi tuần

540.000/tháng

 

Đặc biệt : HỌC VIÊN ĐƯỢC HỌC THỬ 01 BUỔI

- Học viên có thể đăng ký học buổi sáng hoặc buổi chiều.

- Kiểm tra xếp lớp miễn phí và đăng ký học, liên hệ Phone: (08) 6258 1035

- Hỗ trợ tư vấn và định hướng học tiếng Anh, liên hệ

Phone: 0903 862 132 (ThS. Vĩnh Huy)

Email: vhuy52@goahead.edu.vn / vhuy52@gmail.com

Facebook: facebook.com/thay.vinhhuy

New event 1
Hội Thảo IELTS VÀ SĂN HỌC BỔNG DU HỌC ĐỒNG HÀNH CÙNG EXIMBANK           Thời gian: ...
Read More
New event 2
Hội Thảo IELTS VÀ SĂN HỌC BỔNG DU HỌC ĐỒNG HÀNH CÙNG EXIMBANK           Thời gian: ...
Read More
New event 3
Hội Thảo IELTS VÀ SĂN HỌC BỔNG DU HỌC ĐỒNG HÀNH CÙNG EXIMBANK           Thời gian: ...
Read More
ĐẠI NHẠC HỘI – TIỆC BUFFET MERRY X’MAS & HAPPY NEW YEAR 2015
TIỆC BUFFET – ĐẠI NHẠC HỘI MERRY X’MAS & HAPPY NEW YEAR 2015           Thời gian: 5g30 ...
Read More
ĐẠI NHẠC HỘI – TIỆC BUFFET MERRY X’MAS & HAPPY NEW YEAR 2015
TIỆC BUFFET – ĐẠI NHẠC HỘI MERRY X’MAS & HAPPY NEW YEAR 2015           Thời gian: 5g30 ...
Read More
HỘI THẢO IELTS & SĂN HỌC BỔNG DU HỌC 2014

SĂN HỌC BỔNG DU HỌC ĐỒNG HÀNH CÙNG EXIMBANK

Read More